Antroposofische fysiotherapie en ritmische massage

Antroposofische fysiotherapie

Antroposofische fysiotherapie en ritmische massage

Antroposofische fysiotherapie

Antroposofische fysiotherapie is een aanvulling op de gangbare fysiotherapie en is gebaseerd op het antroposofisch mensbeeld. Er wordt gewerkt met ritmische massage (ontwikkeld door Ita Wegman en Margarethe Hauschka), bewegingstherapie en contact- en weerstandsoefeningen.

"Door ritme je evenwicht hervinden en je levenskracht terugkrijgen."

"Door ritme je evenwicht hervinden en je levenskracht terugkrijgen."

Antroposofische fysiotherapie

Antroposofische fysiotherapie is een uitbreiding op de reguliere fysiotherapie en is dus geen alternatieve therapie. De behandelingen worden gegeven door fysiotherapeuten die, na hun reguliere opleiding, een aanvullende opleiding antroposofische fysiotherapie hebben gevolgd.

Deze vorm van fysiotherapie is gebaseerd op het antroposofisch mensbeeld, waarbij de mens wordt beschouwd als een zich ontwikkelend wezen en men er vanuit gaat dat hij een eenheid is van lichaam, ziel en geest.

Lichamelijke en psychisch klachten kunnen ontstaan als er een disbalans is in de samenwerking tussen lichaam, ziel en geest.

Voor wie

Zowel lichamelijke, als psychosomatische klachten, slaapproblemen, algehele zwakte, langdurige overbelasting en ontwikkelingsproblemen (bij kinderen) kunnen een indicatie voor behandeling zijn.

Behandelingen en vergoedingen

Onderstaande tarieven gelden indien u niet aanvullend verzekerd bent of wanneer u een aanvullende verzekering heeft bij een verzekeraar waar uw fysiotherapeut geen contract mee heeft (ongecontracteerde zorg). Let op, deze kunnen per fysiotherapeut verschillen. Vraag bij uw fysiotherapeut na welke situatie van toepassing is in 2021.

Bijzonderheden

Een behandeling duurt 25 minuten en na ritmische massage blijf je – omhuld door een deken en warmte – 15 tot 25 minuten na rusten. Je wordt verzocht twee handdoeken, een laken en je legitimatiebewijs mee te nemen.

Lees meer over:

Contact

Therapeuten

Joop Tjeertes
Dinsdag ochtend & middag Donderdag ochtend & middag

Marije van Laar
Maandag ochtend & middag 06-45 01 08 96

Marlies Siewersten
Woensdag ochtend & middag

Therapieën

Klachten

Klik hier voor informatie over onze klachtenregeling. 

“Mijn specialisatie voor de behandeling van pijnklachten is gebaseerd op de integratie van diverse methodes uit de Traditionele Chinese Geneeskunst.”

Lees meer > 

“Antroposofische fysiotherapie geeft veelzijdige mogelijkheden tot behandeling in relatie tot de heelheid en het herstellend vermogen.”

Lees meer > 

“De manier waarop er binnen de antroposofie gekeken wordt naar de ontwikkeling en het functioneren van de mens, spreekt mij erg aan.”

Lees meer > 

Fysiotherapie in het Ita Wegmanhuis

In het Ita Wegmanhuis werken vier fysiotherapeuten. Zij vormen geen maatschap, iedere fysiotherapeut werkt zelfstandig.
Dit betekent dat zij geen gezamenlijke administratie voeren, maar iedere therapeut voor zich.

 

Fysiotherapeut

Registratie

Werkdagen

Specialisatie

Joop Tjeertes

BIG: 79035199104
AGB: 04083127

Dinsdag & donderdag

 • Algemene fysiotherapie
 • Coach
 • Acupunctuur
 

Marije van Laar

BIG: 19055588004
AGB: 040105527

Maandag

 • Algemene fysiotherapie
 • Antroposofische fysiotherapie
 • Manuele therapie
 • McKenzie MDT

 

Marlies Siewertsen

BIG: 19035004104
AGB: 04086890

Woensdag

 • Algemene fysiotherapie
 • Antroposofische fysiotherapie i.o.
 

Sandra Niekel

BIG: 39034563404
AGB: 04111993

Maandag & woensdag

 • Algemene fysiotherapie
 • Antroposofische fysiotherapie

 

 

Tarieven per 1 januari 2021

Onderstaande tarieven gelden indien u niet aanvullend verzekerd bent of wanneer u een aanvullende verzekering heeft bij een verzekeraar waar uw fysiotherapeut geen contract mee heeft (ongecontracteerde zorg). Let op, deze kunnen per fysiotherapeut verschillen. Vraag bij uw fysiotherapeut na welke situatie van toepassing is in 2021.

Omschrijving

Tarief

Acupunctuur

€ 50,-

Coaching

€ 50,-

Zitting fysiotherapie

€ 36,-

Zitting aan huis (verwijzing nodig)

€ 48,-

Screening

€ 15,-

Intake en onderzoek na screening

€ 33,-

Intake en onderzoek na verwijzing

€ 28,-

Eenmalig fysiotherapeutisch consult

€ 60,-

 

De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de kosten voor fysiotherapie uit hun aanvullende verzekeringen. De eerste behandeling bestaat uit een intake en onderzoek na screening (indien geen verwijzing van arts) of intake en onderzoek na verwijzing EN een zitting fysiotherapie. Bij de meeste verzekeraars betekent dit, dat voor de eerste afspraak twee behandelingen worden gerekend.

Met ‘zitting’ wordt bedoeld een afspraak met uw fysiotherapeut voor behandeling. Deze duurt maximaal 25 minuten. Een coachingsessie duurt een uur.

Marije van Laar van Fysiotherapie van Laar heeft voor 2021 een contract met Zilveren Kruis, Avero Achmea, FBTO, Interpolis, De Friesland ONVZ en DSW.

De andere fysiotherapeuten hebben met alle zorgverzekeraars een contract.           

Een niet nagekomen afspraak is geheel voor rekening patiënt tenzij 24 uur van te voren afgezegd. In geval van weekend dient de afspraak uiterlijk vrijdag vóór 12.00 te worden afgezegd.

Ita Wegmanhuis Favicon wit

Contact-weerstands-oefenmethode

Via contact- en weerstandsoefeningen wordt de mens aangesproken op de vier lichaamsgerichte zintuigen: tastzin, levenszin, eigenbewegingszin en evenwichtszin (zie: Soesman, A. De twaalf zintuigen). Hiermee wordt het lichaamsbewustzijn vergroot.

Een harmonieuze verbinding met de lichamelijkheid geeft optimale ontplooiingsmogelijkheden in het leven.

Ritmische massage

Het ritmische karakter van de massage is gebaseerd op een inzicht vanuit de antroposofie dat alle levensprocessen ritmische processen zijn. Ritme is in lichaam het sterkst beleefbaar in het gebied van de hart en longen. Ritmische processen zijn veelal helende processen en via de ritmische massage wordt het zelfhelende vermogen aangesproken en ondersteund.

Soms wordt een ander gebied dan het gebied van de klacht gemasseerd, omdat er gewerkt wordt met de dynamiek van het ziekteproces. Het doel is altijd de gezondheid van de mens als geheel.

De massage is een zachte massage, waarbij er niet hard geduwd en gekneed wordt, maar waarbij je lijf als het ware uit de zwaarte gehaald wordt en je jezelf weer als één geheel kunt ervaren. Na de massage wordt meestal 15 tot 30 minuten gerust, omhuld door warmte. Dit is nodig om de processen die door de massage in gang zijn gezet optimaal op het lichaam in te laten werken.

Liever dan langdurig door te behandelen, wordt gewerkt met onderbreking tussen de series van zeven keer. Op deze manier wordt ook naar ondersteuning van het ritme in de tijd gestreefd. Dit gaat altijd in overleg met de therapeut. Ritmische massage wordt toegepast bij klachten aan het bewegingsorganisme, maar ook bij problemen als slapeloosheid, algehele zwakte, langdurige overbelasting en ontwikkelingsstoornissen (bij kinderen).

Antroposofische fysiotherapie
Ita Wegmanhuis Favicon wit

Bewegingstherapie

Bij de bewegingstherapie wordt gekeken naar de bewegende mens ten opzichte van zijn omgeving, naar eenzijdigheden in het bewegen en de kwaliteit van het bewegen. Met behulp van beelden en gebaren wordt geprobeerd de patiënt contact te laten maken met zijn lichaam. Meer bewustwording van de omgeving en de vlakken waarin de mens zich beweegt, verbetert de kwaliteit van de beweging.

Maak een afspraak