Logopedie

Logopedie

Logopedie binnen het Ita Wegmanhuis richt zich op de zorg die nodig is als er problemen zijn met de stem, spraak, slikken of afwijkende mondgewoonten.

Probleemloos zinnen kunnen formuleren en uitspreken is niet voor iedereen van zelfsprekend. Wanneer je gehinderd wordt in het uiten en je stem te laten klinken, kan logopedie je helpen weer in je kracht te gaan staan.

Vanuit de Antroposofische achtergrond worden de behandelingen afgestemd op de hulpvraag vanuit een holistische aanpak. Want elk probleem is anders en elk mens is anders. Deze werkwijze geeft de vrijheid en ruimte om vanuit een persoonlijke aanpak te kunnen behandelen en hierbij de mens centraal te zetten.

"Wanneer je gehinderd wordt in het uiten en laten klinken van je stem, kan logopedie je helpen weer in je kracht te gaan staan."

"Wanneer je gehinderd wordt in het uiten en laten klinken van je stem, kan logopedie je helpen weer in je kracht te gaan staan."

Wanneer wordt het ingezet

Bij problemen rondom de stem, het spreken, de articulatie en spreektempo, adem en houding, slikken en afwijkende mondgewoonten. 

Voor wie

Logopedie is geschikt voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. De focus ligt op het begeleiden van mensen met uiteenlopende stemproblemen, waaronder beroepssprekers, zangers en transgenders. Daarnaast wordt er begeleiding gegeven aan kinderen en volwassen met afwijkende mondgewoonten en revalidatie bij hoofd-halsoncologie.

Behandelingen en vergoedingen

Logopedie is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeringen en wordt volledig vergoed. Zoals bijna alle zorg die in het basispakket zit, valt de logopedie onder het eigen risico. Het is raadzaam uw polisvoorwaarden na te lezen over de hoogte van het eigen risico, het aantal vergoedingen, vergoedingen van welke stoornissen, etc. Indien de kosten (nog) binnen uw verplicht eigen risico (voor volwassenen vanaf 18 jaar) vallen, wordt u door uw zorgverzekeraar hiervan op de hoogte gesteld. Zij rekenen alleen het eigen risico met u af.

Om te declareren bij uw zorgverzekeraar heeft u een verwijzing nodig van de huisarts, tandarts, orthodontist of medisch specialist. Tijdens de eerste afspraak zal uw klacht uitvoerig besproken worden in een anamnese. Er zal vervolgens onderzoek gedaan worden om een beter beeld te vormen van de klacht. Aan de hand daarvan wordt een logopedische diagnose gesteld. Daarna zal er samen met u zal een behandeltraject met passend behandelplan opgesteld worden.

Met alle verzekeraars is er een contract afgesloten en wordt er rechtstreeks gedeclareerd. Wilt u liever een factuur? Dat kan ook. Geeft dit dan even aan bij de intake. U zult per maand een factuur ontvangen van onze sessies.

Bijzonderheden

Er wordt scholing en preventie gegeven over het gebruik van de stem en de stem-binnen-het-theater bij o.a. beroepssprekers, toneelspelers en zangers. Hierbij wordt er bij het werken aan de stem gebruik gemaakt van de zangtechniek Complete Vocal Technique (CVT). Bij de stem-binnen-het-theater wordt er gebruik gemaakt van theaterlogopedie, waarbij de focus wordt gelegd op de aspecten van de stem en het spreken die belangrijk zijn op het toneel. Er wordt gewerkt aan intonatie, prosodie, articulatie, emotie en mime. Daarnaast wordt er scholing gegeven op het gebied van presenteren en voorkomen van jezelf.

“Het is altijd weer bijzonder hoeveel een stem kan vertellen, soms zelfs meer dan je beseft. Door te luisteren naar je eigen stemgeluid, lukt het vaak beter om te voelen en tot een kern te komen.”

Lees meer > 

Logopedie

De verschillende klachten die per gebied kunnen voorkomen zijn:

Op het gebied van stem en adem

Schorheid, heesheid, heesheid bij COPD, astma of allergie, krakerigheid, het wegvallen van de stem (dysfonie), een gespannen stem, keelpijn, moe worden van het spreken, buiten adem raken bij het spreken, problemen met het stemvolume, overslaande stem, krachtverlies of monotoon spreken.


Op het gebied van de zangstem

Overbelasting, toonhoogteverlies, verminderde klankkwaliteit, onvoldoende ademsteun, intonatieproblemen, problemen met de stembreuk of registerbreuk.

Op het gebied van spraak

Articulatie (slissen), onduidelijk spreken, te snel spreektempo, uitspraak in het Nederlands, niet kunnen maken van een tongpunt-r, neurologische problemen (dysartrie)

 

 

Op het gebied van mond- en keelfuncties

Slikproblemen (dysfagie), problemen met eten en drinken, open mondgedrag, verkeerde tongligging, veelvuldig boeren of het inslikken van lucht.

Ita Wegmanhuis Favicon wit

Beroepsvereniging


Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie

Maak een afspraak