Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht?

Binnen het Ita Wegmanhuis doet elke zorgverlener zijn of haar best om goede zorg te leveren.

Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent, een klacht of een opmerking ter verbetering heeft. Wij gaan graag met u in gesprek om samen de onvrede op te lossen. De ervaring leert dat dit voor alle betrokkenen het meest plezierig is en vaak het beste resultaat oplevert.  

U kunt de desbetreffende hulpverlener daarop rechtstreeks aanspreken, bellen of een afspraak maken voor een gesprek. Ook kunt u uw opmerkingen of klacht kenbaar maken door haar/hem een mail te sturen. Wilt u bij dit gesprek iemand meenemen, dan kan dat altijd. 

Een andere mogelijkheid is de opmerking ter verbetering of eventuele klacht per mail te versturen naar: info@itawegmanhuis.nl of via het klachtenformulier op de website invullen.

Wanneer u liever contact heeft met een onafhankelijke klachtenfunctionaris, dan kunt u mevrouw Gels Versteegh bereiken via telefoonnummer 06-22103966.

Mevrouw Versteegh zoekt samen met u naar een oplossing en bemiddelt tussen u en de zorgverlener. Daarbij kiest zij geen partij en heeft een geheimhoudingsplicht. Alles wat u met mevrouw Versteegh bespreekt, blijft vertrouwelijk.

In onze klachtenregeling zijn de mogelijke vervolgstappen opgenomen. De klachtenregeling is opgesteld op grond van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg. Daarin staat hoe u een klacht kunt indienen en hoe deze wordt behandeld. Als u het niet eens bent met de uitkomst, kunt u verzoeken om een uitspraak van de onafhankelijke geschilleninstantie Stichting Zorggeschil. Verdere informatie vindt u in de Klachtregeling.

Klachten over therapeuten van Fysiotherapie

Heeft u een klacht of opmerking, dan stellen wij het op prijs dat u eerst contact op neemt met de betreffende therapeut. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op de klachtenregeling. Alle fysiotherapeuten zijn BIG geregistreerd en opgenomen in het kwaliteitsregister van het KNGF. Ook zijn zij lid van het NVAF. Zij zijn aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF en de NVAZ.

Klachten over therapeut van Logopedie

Heeft u een klacht of opmerking, dan stellen wij het op prijs dat u eerst contact op neemt met de betreffende therapeut. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op de klachtenregeling. De logopedist is opgenomen in het kwaliteitsregister Paramedici. Ook is zij lid van de NvLF. Zij is aangesloten bij de klachtenregeling 1lijns logopedie van de NvLF.

Klachten over therapeut van Speltherapie

Heeft u een klacht of opmerking, dan stellen wij het op prijs dat u eerst contact op neemt met de betreffende therapeut. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op de klachtenregeling. De speltherapeut is lid van de FVB vaktherapie. Zij is aangesloten bij de klachtenregeling FVB en de NVAZ.

Klachten over overige therapeuten

Ita Wegmanhuis Favicon wit

Heeft u een klacht, dan stellen wij het op prijs dat u eerst contact op neemt met de betreffende therapeut. Komt u er samen niet uit dan kunt u een beroep doen op de klachtenregeling. De therapeuten zijn aangesloten bij de klachtenregeling van de NVAZ.

Dien uw klacht in