Acupunctuur

Acupunctuur is onderdeel van de Traditionele Chinese geneeskunst (TCM) en heeft raakvlakken met de antroposofie. Begrippen als Onderstroom en Bovenstroom in de antroposofie zijn direct te linken aan begrippen uit de TCM, Yin en Yang en levensenergie. Levensenergie krijgt de mens onder andere door erfelijkheid, voeding en ademhaling. De westerse levensstijl – waarin vaak stress voorkomt – vormt een voortdurende bedreiging voor het in balans houden van deze energie. Langdurige negatieve gedachten en emoties zoals woede, verdriet, angst, piekeren en tobben, verstoren ook de balans in onze levensenergie

" Langdurige negatieve gedachten en emoties zoals woede, verdriet, angst, piekeren en tobben, verstoren ook de balans in onze levensenergie."

" Langdurige negatieve gedachten en emoties zoals woede, verdriet, angst, piekeren en tobben, verstoren ook de balans in onze levensenergie."

Wanneer wordt het ingezet?

Volgens de lijst van het WHO kan acupunctuur bij allerlei soorten hulpvragen en kwalen worden toegepast. Feitelijk wordt het ingezet als er sprake is van disharmonie op zowel lichamelijk en/of psychisch gebied. Overigens wordt er binnen de TCM geen onderscheid gemaakt tussen lichamelijke en psychische klachten. 

Voor wie

Omdat iedere klacht binnen de TCM gezien wordt als een symptoom van een groter geheel, kan iedereen terecht bij een acupuncturist. 

Zie voor verdere info de website: Duruacupunctuur.com

Behandelingen en vergoedingen

U kunt via het telefoonnummer 06 45179217 contact opnemen met de acupuncturist. De therapeut is op maandagmiddag aanwezig in het Ita wegmanhuis. Acupunctuur wordt vanuit de aanvullende verzekering vergoed door de meeste zorgverzekeraars. 

Bijzonderheden

In het eerste consult wordt uw pols gevoeld en uw tong bekeken. Ook worden u allerlei vragen gesteld. Dan mag u gaan liggen of zitten op de behandeltafel en indien ik u behandel met acupunctuur, mag u daar in alle rust 20 tot 30 minuten blijven zitten of liggen. Na de behandeling kunt u alles doen wat u van plan was te gaan doen, maar uw lichaam zal het waarderen als u na de behandeling rustig aan doet. 

“Ik vind het belangrijk om samen met de cliënt te onderzoeken waar het evenwicht verstoord is, rekening houdend met wie je bent en hoe je leeft.”

Lees meer > 

Klachtenregeling

Voor klachten over de behandeling kan u zich voor het klachtrecht wenden tot het college van toezicht van de NVA. Dit college behandelt klachten alleen indien ze schriftelijk zijn ingediend. Ook kunt u zich wenden tot de stichting zorggeschil. Zie hieronder de link voor beide organisaties  

Alle eventuele gevolgen, voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts van patiënt, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt. De therapeut is lid van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA) en heeft daar een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 

Maak een afspraak

Acupunctuur wordt alleen maandagmiddag in het Ita Wegmanhuis gegeven.