Drs. Munda van Langen

Therapeut Drama- en speltherapie | Beschikbaar: zaterdag ochtend 

Drs. Munda van Langen

Therapeut Drama- en speltherapie | Beschikbaar: zaterdag ochtend 

Munda is gediplomeerd vaktherapeute spel en dramadocente. Zij werkt sinds 2016 op de  hogeschool Leiden waar zij studenten vaktherapie spraak- en drama opleidt. Daar geeft zij zowel ontwikkelingspsychologie, ontwikkelingsstoornissen, drama en onderzoekvaardigheden vanuit regulier en antroposofisch perspectief.  Zij heeft naast een speltherapieopleiding ook  diploma’s op de volgende gebieden: docente drama 1e graad, Master of Science in de geesteswetenschappen, culturele antropologie, kwalitatief onderzoek, bijvak psychologie en diploma Vrije Antroposofische PABO.

Zij deed naast haar werk diverse cursussen onder meer in psychodrama groepstherapie voor ouders en kinderen, motiverende gespreksvoering,  positieve psychologie, voice dialogue, rebirthing therapie voor volwassenen, preventief en therapeutisch werken met kinderen en volwassen via improvisatie en drama, spraakvorming AG, developmental transformation en meditatie. De antroposofische gezondheidszorg en de oefeningen uit  “Hoe verkrijgt men bewustzijn op hogere gebieden” (Steiner, 1966) waren  daarbij een inspiratiebron. Daarnaast is Munda een universitaire, geschoolde onderzoeker en mag beide titels dragen (MSc en Drs.).

" Ik kijk met aandacht en ben nieuwsgierig naar clienten hun gedrag, levensgeschiedenis en systemische omgeving."

" Ik kijk met aandacht en ben nieuwsgierig naar clienten hun gedrag, levensgeschiedenis en systemische omgeving."

Doelgroep

Is uw kind (4-12 jaar) en slachtoffer van een (v)echtscheiding, van rouw om een dierbare, van pesten op school of van een depressie? Lijdt uw kind aan onzekerheid, grensoverschrijdend gedrag of boosheid, ADHD/ADD of autisme? Dan biedt speltherapie Munda de oplossing!

Speltherapie en drama zowel individuele  als in groepsverband aan kinderen, jongeren en volwassenen met interesse in bewustwording en/of sociaal-emotionele problematiek.

Visie

De focus ligt op de kwaliteiten en krachten van de client. Munda werkt aan het in balans brengen van de  drie-gelede en viergelede mens en  de verschillende constitutiebeelden: traag-zwaar versus overbewegelijk-licht; gestuwd-gesloten versus  uitvloeiend-open; vasthoudend versus vergeetachtige constitutie.

Munda ziet gezondheid als een toestand van lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn waarbij innerlijke vrede,  geluk, kracht en vrijheid in haar speltherapie en drama belangrijke waarden zijn. Munda denkt mee en is steeds bereid te onderzoeken, anders te kijken en vernieuwend te denken; elke keer weer op zoek naar die kleine stapjes die de verandering kunnen inluiden. Cliënten voelen zich vertrouwd bij Munda.

Maak een afspraak