Biografiewerk

Bij het biografiewerk staat het levensverhaal van de mens centraal. De eigen biografie, het eigen levensverhaal is het meest kostbare wat een mens bezit. Biografiewerk geeft je de mogelijkheid om je leven beter te begrijpen, de rode draden die door je leven lopen zichtbaar te maken, eigenheid te ontdekken en samenhang te zien. Hierdoor kun je diepere motieven en ontwikkeling herkennen. Zo wordt (weer) helder waar het in jouw leven om gaat, wat voor jou echt zin heeft. 

" De eigen biografie, het eigen levensverhaal is het meest kostbare wat een mens bezit."

" De eigen biografie, het eigen levensverhaal is het meest kostbare wat een mens bezit."

Wat is biografisch werken?

De biografisch coach kijkt mee met de (levens)vraag van de cliënt. De biografisch coach spiegelt, stelt verhelderende vragen, zodat de cliënt zelf tot eigen inzichten kan komen. De focus ligt vooral op het gezonde, het positieve stuk van de mens. Het gaat erom de wijsheid die in elk mens zit tevoorschijn te laten komen.

Wanneer wordt het ingezet?

Bij levensvragen, zingevingsvragen en/of heroriëntatie op het (werk)leven.

Voor wie

Biografiewerk is toegankelijk voor iedereen die op het eigen leven kan en wil reflecteren. Het heeft vaak een diepgaande doorwerking in het leven.

Behandelingen en vergoedingen

Er wordt gestart met een kennismakingsgesprek waarin de vraag van de cliënt wordt onderzocht. Van daaruit wordt een passend traject gekozen.
Voor een precieze prijsopgave kun je contact opnemen met de biografisch coach van het Ita Wegmanhuis.

“In het biografisch gesprek schep ik ruimte zodat de potentie en
de eigenheid van de ander zichtbaar kan worden.”

Lees meer > 

Beroepsvereniging


Beroepsorganisatie voor Biografiewerk

Klachtenregeling

Download hier de klachtenregeling:

Maak een afspraak

Biografiewerk wordt alleen dinsdagochtend in het Ita Wegmanhuis gegeven.