Praktijkinfo

Op deze pagina nemen wij de ruimte om inspiratie te delen. 

Praktijkinfo

Het antroposofisch gezondheidscentrum in het hartje van Amsterdam.

Het Ita Wegmanhuis is gelegen aan de Weteringschans nr. 74. Het antroposofisch gezondheidscentrum is gemakkelijk bereikbaar met het Openbaar Vervoer, fiets of auto.

" Het Ita Wegmanhuis straalt een vriendelijke sfeer uit waardoor men zich er al gauw welkom voelt."

" Het Ita Wegmanhuis straalt een vriendelijke sfeer uit waardoor men zich er al gauw welkom voelt."

De therapeuten

De therapeuten die in het Ita Wegmanhuis werken, vormen een open organisatie waarin ieder zijn eigen praktijk voert. Er zijn vier antroposofische huisartsen in Amsterdam, die zich verbonden weten met het Ita Wegmanhuis.

Wat hen en de therapeuten verbindt is het antroposofische gedachtengoed, zowel op het sociale als inhoudelijke vlak. Zij ontmoeten elkaar in een wekelijks overleg waar studie, patiëntbesprekingen en praktische zaken aan de orde komen.

Antroposofie

De antroposofie is ontwikkeld door Rudolf Steiner (1861-1925) die na zijn natuurwetenschappelijke studie zijn helderziende gaven op een even hecht fundament wilde bouwen als de natuurwetenschappen. Zo wist hij een geheel aan ideeën en inzichten vorm te geven over de niet zintuigelijk waarneembare achtergronden van de zichtbare werkelijkheid. Deze ideeën zijn voor iedereen te begrijpen. Hij heeft ook manieren aangegeven waarmee je kunt leren zelf deze ideeën te verifiëren en te ontwikkelen. De antroposofie heeft door het zo ontwikkelde mens- en wereldbeeld een duidelijk levensbeschouwelijk karakter. De inzichten hebben ook consequenties voor de dagelijkse praktijk. Dat komt tot uiting in de vele antroposofische werkgebieden:

  • Het vrije school onderwijs
  • De biologisch-dynamische landbouw
  • de organische architectuur
  • de fenomenologische natuurwetenschappen
  • de heilpedagogie (gehandicaptenzorg) en sociaal-therapie (zoals in de verslavingszorg)
  • de antroposofische geneeskunde.

Meer informatie:
Antroposofische Vereniging in Nederland

Antroposofische geneeskunde

De antroposofische geneeskunde is door de Nederlandse arts Ita Wegman in haar kliniek in Zwitserland ontwikkeld in samenwerking met Rudolf Steiner die haar hielp de geneeskunde te verdiepen, en ook effectief te maken op die gebieden waar de reguliere geneeskunde geen antwoorden heeft, met behulp van zijn antroposofische inzichten.

Dit houdt in dat de mens niet wordt beschouwd als een samenstelling van moleculen die gezamenlijk fysiologie en bewustzijn produceren, maar als een Ik (geestelijk wezen) dat over een lichaam en een innerlijk leven beschikt. Een geheel van geest, ziel en lichaam.
De antroposofische inzichten gaan bij uitstek over de samenhang tussen deze drie. Omdat ook de rest van de natuur op deze manier wordt beschouwd levert dit inzichten in de samenhang tussen ziekteprocessen en bijvoorbeeld planten en mineralen.
Vanuit deze visie zijn de antroposofische geneesmiddelen ontwikkeld. Zo zijn ook therapieën ontwikkeld, waarmee de samenhang tussen geest, ziel en lichaam kan worden vormgegeven. Zoals ritmische massage, euritmietherapie, vaktherapie (voorheen kunstzinnige therapie), zie een overzicht van alle therapieën binnen het Ita Wegmanhuis hier >

Een dragende gedachte is dat niets zinloos is, zelfs ziekte niet.

Contact

Ita Wegmanhuis

Weteringschans 74
1017 XR Amsterdam

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
08.00-18.00 uur

020 626 06 05

(voicemail)

Bereikbaarheid

Het Ita wegmanhuis is gevestigd in het centrum van Amsterdam.
Met het openbaar vervoer zijn we bereikbaar met tram  7  19  of metro 52.

Het Ita Wegmanhuis

Klachten

Klik hier voor informatie over onze klachtenregeling.