Euritmietherapie

Euritmietherapie

Euritmietherapie is een bewegingstherapie, die zijn grondslag heeft in de antroposofie. De bewegingen en ritmen die in het gezonde menselijke organisme leven hebben hun eigen wetmatigheden en staan in samenhang met de menselijke taal, de klinkers en de medeklinkers. Dit inzicht wordt in de therapie toegepast om te komen tot gebaren en bewegingen die genezend en harmoniserend kunnen werken op lichaam en geest.

"Gebaren en bewegingen die genezend en harmoniserend kunnen werken op lichaam en geest."

"Gebaren en bewegingen die genezend en harmoniserend kunnen werken op lichaam en geest."

Wanneer wordt het ingezet

De bewegingen van de euritmietherapie kunnen zowel op lichamelijke klachten als op de psychische en psychosomatische klachten ingezet worden. Het wordt toegepast bij de behandeling van acute en chronische gezondheidsklachten. Het kan ook helpen de weerstand te versterken en ontwikkelingsprocessen te begeleiden.

Voor wie

Euritmietherapie is er voor iedereen van alle leeftijden, van jong tot oud. Voorkennis of speciale vaardigheden zijn niet nodig, want we bewegen tenslotte allemaal.

Behandelingen en vergoedingen

Euritmietherapie wordt in periodes van veertien keer gegeven, een half uur per keer op verwijzing van een arts. De behandelingen worden bij een aantal zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed via een aanvullend pakket. Raadpleeg je polis voor de voorwaarden.

Bijzonderheden

De euritmietherapie is gebaseerd op een westerse bewegingsleer, waarmee je aan je eigen gezondheid werkt.

“In de euritmietherapie probeer ik bewegingen en gebaren, gebaseerd op de klinkers en medeklinkers van onze taal, te vinden, die kunnen helpen bij de klacht, het probleem, waarmee iemand komt.”

Lees meer > 

Geschiedenis

In 1911 wordt voor het eerst gesproken over deze nieuwe “dansvorm”. Rudolf Steiner (1861-1925) geeft als grondlegger van de antroposofie de eerste oefeningen en de euritmie als kunst is geboren. In 1921 ontstaat de euritmietherapie door samenwerking van Rudolf Steiner met artsen.

Opleiding

Een euritmietherapeut heeft, na een vierjarige HBO-opleiding docent dans richting euritmie, een post HBO-opleiding gevolgd van anderhalf jaar met de specialisatie euritmietherapie. Een euritmietherapeut is lid van de beroepsvereniging na het overleggen van behaalde diploma’s.

De beroepsvereniging draagt zorg voor nascholing, de kwaliteitszorg en het beroepsprofiel/gedragscode. Ook heeft zij samen met de beroepsverenigingen binnen de NVAZ (Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgverleners) een klachtencommissie en een eigen tuchtcommissie.

Eurithmietherapie
Ita Wegmanhuis Favicon wit

Beroepsvereniging


Nederlandse Vereniging voor Euritmietherapie

Maak een afspraak