Muziektherapie

Muziektherapie is een non-verbale therapievorm waarbij gebruik gemaakt wordt van muzikale elementen zoals maat/ ritme, mineur/ majeur en melodie. Bij het bespelen van instrumenten zijn de klank en de speelwijze bepalend voor het therapeutisch proces. Stem- en ademoefeningen behoren ook tot de middelen. Centraal in de muziektherapie staat het ervaren; via de muziek leer je jezelf meer/ beter kennen en kun je nieuwe manieren ontwikkelen om met je problematiek om te gaan. Je hoeft niets over muziek te weten of een instrument te kunnen bespelen om toch de ondersteunende werking ervan te kunnen ervaren.

" Via de muziek kun je nieuwe manieren ontwikkelen om met je problematiek om te gaan."

" Via de muziek kun je nieuwe manieren ontwikkelen om met je problematiek om te gaan."

Wanneer wordt het ingezet

Muziektherapie wordt ingezet bij onevenwichtigheden op het motorische, cognitieve en/ of emotionele vlak en is gericht op herstel van het evenwicht. Denk aan leer- en ontwikkelingsproblemen, moeite hebben met uiten (van gevoelens, emoties), stress, rouw- en verliesverwerking, autisme, astma, zindelijkheidsproblematiek bij kinderen, faalangst of depressie. Samen muziek maken is ook een uitstekend middel om faalangst of onzekerheid te overwinnen. Bij kinderen die moeilijk tot zelfstandig spel kunnen komen, kan muziektherapie een uitnodiging zijn om de fantasie aan te spreken en het spelen in de thuissituatie op gang te brengen. Ook aan revalidatie (hersenletsel, CVA, afasie) kan muziektherapie een belangrijke bijdrage leveren.

Voor wie

Muziektherapie is geschikt voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen en niet afhankelijk van muzikale ervaring of talent. Doordat muziek maken voornamelijk een non-verbale aangelegenheid is, is de therapie ook geschikt voor mensen met een spraakproblemen of een verstandelijke beperking.

Behandelingen en vergoedingen

Na een verwijzing van uw huisarts kunt u een afspraak maken voor muziektherapie. Een sessie duurt 30 of 45 minuten per week voor een periode van tien tot veertien weken. Middels het aanvullend pakket van de verzekering wordt de muziektherapie geheel of gedeeltelijk vergoed. Bekijk uw polis voor de mogelijkheden. U kunt zich via het Ita Wegmanhuis aanmelden voor muziektherapie en een prijsindicatie krijgen. De muziektherapeut neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op om een afspraak te maken.

Bijzonderheden

In de praktijk zijn verschillende instrumenten aanwezig: djembe, gitaar, fluiten, chrotta (soort cello), lieren en diverse percussie instrumenten.

“Met muziektherapie kun je iemands krachten versterken waardoor iemand sterker wordt
om zelf de problemen aan te pakken.”

Lees meer > 

Beroepsvereniging


Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën

Maak een afspraak