Nieuwe therapie

Nieuwe therapie

Nieuwe therapie

Nieuwe therapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie waarbij kinderen vrij mogen spelen met speelgoed dat fascineert. Het spel kan variëren van drama- en rollenspel tot het spelen met handpoppen, hoeden en petten, poppenkast, winkeltje, poppenhuis, kasteel en boerderij tot zand- en watertafel, houten blokken, lego, tekenen en boetseren. Een kind kan in het spel gevoelens uiten die in een dagelijks gesprek niet naar voren komen. De speltherapeute reageert op uw kind in het samenspel zo dat een vastgelopen ontwikkeling weer in beweging gebracht wordt. Zo kan bijvoorbeeld een ontwikkelde faalangst al spelende met de therapeut overwonnen worden.

Drama speelt een belangrijke rol: het spreken van klanken in oeroude ritmen om bijvoorbeeld tot rust te komen,  gedichten of kinderversjes, improvisaties en toneelteksten om het denken, voelen en handelen in balans te brengen. Drama met behulp van handpoppen in projecten spannings- en emotieregulatie. Drama en speltherapie is een fijne, gevarieerde therapie.

" Een kind kan in het spel gevoelens uiten die in een dagelijks gesprek niet naar voren komen."

" Een kind kan in het spel gevoelens uiten die in een dagelijks gesprek niet naar voren komen."

Wanneer wordt het ingezet

Speltherapie is werkzaam bij problemen zoals: verlegenheid, onzekerheid, negatief zelfbeeld, faalangst, boosheid, onrust, stress, scheidingsrouw, trauma, gehechtheidsproblematiek en hechtingsstoornissen, rouw om een dierbare, ADHD, autisme, leer- en concentratieproblemen.  

Drama en spel is eveneens werkzaam bij jongeren en volwassenen met bovenstaande problematiek en daarbij wordt bewustwording gestimuleerd en naar behoefte gewerkt aan stressregulatie, emotieregulatie, zelfbeeld, zelfregulerend vermogen, perfectonisme en intolerantie voor onzekerheid, existentiele angst en gegeneraliseerde angststoornis, welbevinden en zingeving.

Voor wie

Is uw kind (4-12 jaar) en slachtoffer van een (v)echtscheiding, van rouw om een dierbare, van pesten op school of van een depressie? Lijdt uw kind aan introvertie, onzekerheid, perfectionisme, vermoeidheid, grensoverschrijdend gedrag, boosheid, ADHD/ADD of autisme? Dan biedt speltherapie Munda de oplossing!

Speltherapie  en  drama  is mogelijk zowel  individueel als in groepsverband voor kinderen, en hun ouders, jongeren en volwassenen met sociaal-emotionele problematiek.

Behandelingen en vergoedingen

Zeven tot tien sessies is minimaal nodig voor een effectieve werking. Tarieven zijn naar draagkracht. Standaardtarief is €70,- per uur.
Sommige zorgverzekeringen vergoeden speltherapie, klik hier.

Bijzonderheden

Als uw kind vooruitgang maakt, is het fijn dat u deze ontwikkeling thuis kan ondersteunen. Een paar oudergesprekken zijn daartoe nodig om de ontwikkeling van het kind te verankeren in het gezinssysteem. Hierbij kan ouder-kind relatietherapie een aanvulling zijn.

“Ik zie gezondheid als een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn waarbij innerlijke vrede, geluk, kracht en vrijheid bij mijn speltherapie belangrijke waarden zijn.”

Lees meer > 

BeroepsverenigingNederlandse Vereniging voor Speltherapie

>Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie

>

Federatie Vaktherapeutische Beroepen

Maak een afspraak